Over onze vergoeding

De wijze van vergoeding van onze kosten en prestaties is zeer gevarieerd.

Wij hanteren de volgende systemen al dan niet in combinatie:

– consultatiefee,

– kosten afrekening,

– uurloon naast kosten,

– forfaitaire bedragen,

– abonnementen.

De hoegrootheid is afhankelijk van de aard van de zaak en de hoogdringendheid.

Wij bespreken  dit met u en leggen dit vast in een overeenkomst waarin onze onderlinge rechten en plichten uitgeschreven zijn.

Wij wensen daarbij dat het  u geheel duidelijk en overzichtelijk is. Een goed gesprek is dan ook van alle belang. U kan ons daarvoor vrijblijvend  contacteren.