Een kantoor met ervaring / diensten

Wij zijn onderlegd in (alfabetische opgave):

– Aansprakelijkheden

– Bewindvoering

– Familierecht

– Fiscale zaken

– Huurzaken

– Invorderingen (over geheel België)

– Schadegevallen

– Strafrecht

– Vennootschappen

– Verkeer

– Verzekeringen

Wij adviseren, onderhandelen, helpen bij contracteren  en verdedigen u voor burgerlijke, straf-, arbeids- en ondernemingsrechtbank (voorheen noemde deze laatste Rechtbank van Koophandel). Wij zullen dit doen binnen de mogelijkheden die er zijn en wat het best mogelijke is.

Wij zullen steeds trachten te komen tot een minnelijke regeling. Bij dit alles staat u uiteraard centraal en gebeurt het in samenspraak met u.